Green to Black Belt Maart 2023

De Lean Six Sigma Green to Black Belt training is een short cut voor Green Belts om met minimale kosten het Black Belt certificaat te kunnen behalen. De training is vergelijkbaar met de Black Belt training maar dan zonder het eerste blok van 3 dagen (Introductie en Define) en het vierde blok van 3 dagen (Human Dynamics).


Deze 9 daagse training voldoet aan de IASSC en ASQ norm (American Society for Quality) aangevuld met extra Lean onderwerpen, en bestaat uit 3 blokken van 3 dagen, verdeeld over 3 maanden. Tussentijds wordt van de cursisten verwacht dat zij het materiaal bestuderen (100 uren zelfstudie). Voor het behalen van het Black Belt certificaat wordt na afloop met 150 vragen getoetst of de kandidaat voldoende kennis heeft van Six Sigma. De toets is Engelstalig. Het begeleid uitvoeren van een Lean Six Sigma Black Belt project, na certificering, is bij de prijs inbegrepen. Met het uitvoeren van dit project wordt het Black Belt praktijk certificaat behaald. Tijdens de training wordt de theorie toegepast op een praktijkcase. Bij het analyseren van data wordt gebruik gemaakt van Minitab, een statistisch software pakket. De training bereidt deelnemers voor op een effectieve en efficiënte toepassing van de Lean Six Sigma methode.

Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om:

 • – Teams aan te sturen bij de toepassing van Lean Six Sigma DMAIC
 • – Prioriteit te stellen aan verbeteractiviteiten die de grootste impact hebben
 • – Projectverbeteringen te kunnen definiëren
 • – Input en output te meten om zodoende belangrijke data te genereren
 • – Data te analyseren om zo oorzakelijke verbanden te vinden
 • – Het proces te verbeteren
 • – Het proces te controleren en verbeteringen te verankeren

 


Trainingsprogramma:

Blok 1: 13, 14 en 15 maart 2023
Blok 2: 17, 18 en 19 april 2023
Blok 3: 8, 9 en 10 mei 2023

Examen: 6 juli of 31 augustus 2023 van 9.00 tot 13.00

Tijd: dagelijks van 9.00 -17.00 uur

Locatie: De Lunterse Boer in Lunteren (Shuttle Service OV-reizigers: 0318 483 657)
Bestemd voor: Professionals met theoretische achtergrond op minimaal HBO niveau of Green Belt niveau en met praktische ervaring.

Blok 1

Dag 1: Measure Theory, Minitab application and Excercises
Dag 2: Measure Theory and Case: Data Analysis 1
Dag 3: Measure Theory and Case: Measurement System

Blok 2
Dag 4: Analyze Theory and Excercises
Dag 5: Analyze Theory and Excercises
Dag 6: Analyze Theory and Case: Data Analysis 2

Blok 3

Dag 7: Improve Theory and Case: Design of Experiments
Dag 8: Control Phase Theory and Transition & Deployment
Dag 9: Examples from practice, Special Case, Q&A andFeedback

Examen: 4 uur, 150 vragen, Multiple Choice, Engelstalig


Deelnamekosten en voorwaarden

Deelnamekosten voor de 9 daagse training, inclusief begeleiding bij het praktijkproject, bedragen € 3.200,- per deelnemer, excl. BTW. Desgewenst kan ook worden deelgenomen aan het Human Dynamics blok. Dit blok vindt plaats op 26 en 27 juni 2023 en kost € 900,- per deelnemer extra.

De deelnamekosten zijn inclusief:

 • – Studiemateriaal: Black Belt map, Boeken en Memory Stick
 • – Lunch, koffie en frisdrank
 • – Examen en certificering
 • – Begeleiding bij het Black Belt project

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van Minitab. Deze statistische software is onmisbaar voor Black Belts. Indien u niet beschikt over een Minitab licentie, kunt u die zelf of via ons bestellen. Kosten per licentie kunt vinden via Minitab.com.  U kunt ook kosteloos gebruik maken van de tijdelijke Minitab 17 licentie.

Eventuele kosten voor diner en hotelovernachting zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar beekhout@wxs.nl of beekhout@planet.nl .

Download Black Belt Curriculum