Lean Six Sigma Black Belt Training

De beste training om grondig en doelgericht processen te leren verbeteren.

Ir. L.H.M. (Bert) van Eekhout – Master Black Belt
E-mail: beekhout@planet.nl
T. 06 462 410 71 LinkedIN

Lean Six Sigma Black Belt (Start 15 Januari 2024)

De Lean Six Sigma Black Belt Training is een goed doordachte 15 daagse training. De training wordt verzorgd door een Master Black Belt met meer dan 30 jaar zeer gevarieerde praktische ervaring en grondige theoretische kennis van het vakgebied. Met herkenbare voorbeelden en interactie wordt ruimschoots de gelegenheid geboden om zelf na te denken over de toepassing en daarover van gedachten te wisselen. Parallel aan de training is het mogelijk een eigen opdracht uit te voeren. Begeleiding bij deze opdracht is bij de deelnamekosten inbegrepen.

Bekijk alle trainingen Direct inschrijven

Na afloop wordt met een examen getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean Six Sigma. Met het slagen voor het examen wordt het theorie certificaat behaald. Met de toets en de opdracht wordt het volledige Van Eekhout Consulting Lean Six Sigma Black Belt Certificaat behaald. Zowel de inhoud als de toetsing van onze Lean Six Sigma Black Belt training voldoen aan de ASQ standaard (American Society for Quality). Deze standaard wordt aangevuld met extra Lean onderwerpen en Human Dynamics. Inmiddels certificeren wij ruim 17 jaar Green Belts en Black Belts, en zijn ruim 2700 Belts door ons gecertificeerd. Wij verzorgen ook Black Belt certificering voor andere organisaties en opleiders. Informatie over planning en kosten vindt u op de homepage in de agenda.


Aan het eind van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • Teams effectief aan te sturen bij de toepassing van Define-Measure-Analyze-Improve-Control
  • Prioriteit te stellen aan verbeteractiviteiten die de grootste impact hebben
  • Projectverbeteringen te kunnen definiëren
  • In een proces te meten en de data te analyseren om zo verbanden te vinden
  • Het proces te verbeteren en verbeteringen te verankeren
  • Effectiever om te gaan met de dynamiek van verandertrajecten

Van Eekhout Consulting / Bert van Eekhout

Bert van Eekhout

Winstgevend voldoen aan de wensen van klanten is bepalend voor het succes van ondernemingen. In dit kader biedt Van Eekhout Consulting goed doordachte trainingen en het opzetten en uitvoeren van Lean Six Sigma programma’s. Het elimineren van verspillingen en het nemen van beslissingen op basis van feiten, is voor tal van ondernemingen doorslaggevend gebleken voor het succes.

Van Eekhout Consulting heeft in de afgelopen decennia een substantiële bijdrage kunnen leveren aan klantgerichtheid en winstgevendheid van organisaties als Cargill, Pirelli, Abbott, Neways, Ernst & Young, Zaans Medisch Centrum en verschillende ministeries. Met zijn zeer gevarieerde praktische ervaring en grondige theoretische kennis van Lean Six Sigma biedt Bert van Eekhout trainingen met een goede balans tussen theorie en praktijk en tussen leren en zelf doen. Omdat de vaardigheid om organisaties en mensen te veranderen onmisbaar is bij deze methodiek, wordt hier in iedere training veel aandacht aan besteed.

De trainingen worden op een schaal van 1 tot 10 gemiddeld met een 8,8 beoordeeld, maar belangrijker dan dat zijn de individuele terugkoppelingen zoals “de training is iedere euro waard” of “dit zou een verplichte training moeten zijn”. Van Eekhout Consulting is in Nederland een opleidingsbureaus van het eerste uur en is mede bepalend geweest voor de toepassing van de methodiek in ons land.

Onze trainingen

Six Sigma Yellow / Green / Black Belt

De Lean Six Sigma trainingen zijn compacte en goed doordachte trainingen. De trainingsduur is 2 dagen (Yellow), 6 dagen (Green) of 15 dagen (Black). Na de Green Belt kan de verkorte Green to Black Belt training worden gevolgd. De Green en de Black Belt training worden als open inschrijving aangeboden. Alle trainingen kunnen Incompany verzorgd worden. Het Yellow Belt niveau is bedoeld om voorbereid te zijn op deelname aan verbeterprojecten. Het Green Belt niveau is bedoeld om projecten te leiden. Het Black Belt niveau is bedoeld om ook lastige, complexe verbeterprojecten te kunnen leiden.

Lean Yellow / Green / Black Belt

De Lean trainingen zijn interactieve en goed doordachte maatwerk trainingen. De trainingsduur is 1 dag (Yellow), 6 dagen (Green) of 2 dagen (Black). Bij de Lean trainingen ligt de nadruk nog meer op zelf doen. De Lean trainingen worden telkens aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever. De Lean trainingen worden alleen als Incompany training aangeboden. Het Yellow Belt niveau is een bewustwordingstraining. Het Green Belt niveau is bedoeld om A3 of DMAIC verbeterprojecten te leiden. Het Black Belt niveau bij de Lean trainingen is bedoeld om intensievere verbeterprojecten te kunnen leiden.

Bekijk alle trainingen Direct inschrijven

Referenties

Neways Electronics | Futureprove | CGI | Ernst & Young | Ministerie van Defensie | Rheinmetall Man Military Vehicles | Remeha | Zaans Medisch Centrum | Conclusion Implementation | Ericsson | Lees over hun ervaringen met Van Eekhout Consulting

Start nu en schrijf u in voor Lean Six Sigma Black Belt Training:

Bekijk alle trainingen Direct inschrijven

Ir. L.H.M. (Bert) van Eekhout – Master Black Belt
E-mail: beekhout@planet.nl
06 462 410 71 - LinkedIN