Lean Yellow Belt

Lean Yellow Belt Training (alleen In-Company)

Doelstelling van deze 1 daagse Lean Yellow Belt training is de deelnemers een eerste inzicht te geven in Lean. Na behandeling van theorie wordt steeds een opdracht uitgevoerd. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Value Stream Mapping, 5S, Waste & Visual Management, Kaizen, Mistake Proofing, SMED en Pull Manufacturing.


error: Content is protected !!