Lean Black Belt

Lean Black Belt of Master Class

Doelstelling van deze 2 daagse Lean Black Belt training is deelnemers vertrouwd te maken met de inhoud en de toepassing van Lean. De Lean Black Belt training is een vervolg op de Lean Green Belt training. In de training komt aan de orde welke werkwijze voor welke situatie geschikt is en op welke wijze Lean programma’s worden vormgegeven. Telkens wordt een deel theorie behandeld en vervolgens toegepast op een eigen case. Met een examen wordt getoetst of de deelnemers voldoende kennis hebben van Lean. De toets bestaat uit 40 vragen en is Engelstalig. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Voice-of-the-Customer, Value Stream Mapping, 5S, Waste & Visual Management, Mistake Proofing, SMED, Pull Manufacturing, Kaizen, De menselijke factor en het Managen van Lean Programma’s.


error: Content is protected !!