Wat is Lean Six Sigma?

Lean Six SigmaBij Lean gaat het om winstgevend voldoen aan de wensen van de klant. De winstgevendheid wordt verbeterd, de klantwensen worden beter vervuld en verspillingen worden geëlimineerd. Lean is een andere manier van denken waarbij voorraad reduceren, efficiency verbeteren, standaardiseren en het creëren van doorstroming sleutelbegrippen zijn. De Lean methodiek leent zich erg goed voor vraagstukken waarbij tijdscompressie aan de orde is. Bijvoorbeeld bij levertijdverkorting of doorlooptijdverkorting.

Lean Six Sigma combinaties

Lean en Six Sigma worden vaak gecombineerd bij verbeterprogramma’s binnen organisaties. De keus voor Lean of Six Sigma hangt af van de complexiteit en de onzekerheid van het vraagstuk. Bij minder complexe vraagstukken met eenvoudiger te herkennen oorzaken en oplossingen heeft Lean de voorkeur. Bij complexe vraagstukken, met veel onzekerheden en veel risico’s heeft Six Sigma de voorkeur.

In vergelijking met Six Sigma zijn de meetfase en analysefase bij de Lean methodiek beduidend minder omvangrijk. De Lean methode wordt ook wel de methode van het gezonde verstand genoemd, waarbij met een goede waarneming van het proces, het probleem en mogelijke oplossingen vaak al herkend kunnen worden. Een voordeel is dat dit veel tijd en geld bespaart, een nadeel is dat onderbouwing vaak minder volledig is. Daarnaast moet de procesanalist bij Lean beschikken over een goed waarnemingsvermogen en een goed herkenningsvermogen. Ervaring speelt dan een belangrijke rol. Zonder onderbouwing is bovendien meer overtuigingskracht nodig.

Lean Six Sigma trainingen

Van Eekhout Consulting biedt trainingen en opleidingen op het gebied van Lean en Six Sigma. Bij de Lean Six Sigma trainingen is een onderverdeling gemaakt in Belts. Bij Lean gaat het om een eerste tot meer intensieve kennismaking met de methodiek. In alle Lean trainingen gaan we aan de slag aan de hand van de 10 stappen die in de betreffende Lean methode worden gebruikt:

1. Leer het probleem begrijpen: Project Charting, A3 Reporting
2. Inventariseer wat de afnemer van het proces wil: Voice-of-the-Customer
3. Observeer en analyseer: Value Stream Mapping
4. Structureer waar mogelijk: 5S, Cellular Flow
5. Maak duidelijk zichtbaar: Visual Factory
6. Elimineer fouten en verspilling: Mistake Proofing, 7/8 Wastes
7. Verbeter de flexibiliteit: SMED
8. Balanceer Capaciteit: TOC, Line-Balancing
9. Vereenvoudig de besturing: Pull
10. Wees volhardend: Scoreboard en Auditing

Lean Six Sigma advies

Wilt u meer weten over Lean of Six Sigma en wilt u weten waar de mogelijkheden zich bevinden binnen uw organisatie? Van Eekhout Consulting voorziet u graag van deskundig advies en Lean Six Sigma opleidingen.


error: Content is protected !!