Wat is Six Sigma?

Six Sigma wordt gebruikt om processen in organisaties te verbeteren. Het is een erkende methode om de winstgevendheid van organisaties te verbeteren en is gericht op het nemen van beslissingen op basis van relevante gegevens. Daarnaast is Six Sigma ook een managementstijl die gebaseerd is op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Het wordt toegepast door zowel profit- als non-profit organisaties en is ook zeer goed toepasbaar in het midden- en klein bedrijf.

Six SigmaSix Sigma is gebaseerd op een klantgedreven benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering. Het uitgangspunt hierbij is een uniforme meting van het kwaliteitsniveau in het hele bedrijf (alle processen) met het begrip ‘defects per million opportunities’ oftewel DPMO. Het implementeren van Six Sigma in een organisatie betekent dat beslissingen die betrekking hebben op kwaliteit, niet langer gebaseerd zijn op alleen gevoel of ervaring maar ook op harde data. Om juiste beslissingen te nemen moet geschikte informatie verzameld worden en moet men weten hoe deze informatie kan worden gebruikt.

Stap voor stap

 Six Sigma

Omdat aan Six Sigma een uitgebreide theorie ten grondslag ligt, is het voor ondernemingen vaak lastig ermee te starten. Van Eekhout Consulting biedt verschillende Six Sigma trainingen die bestaan uit een theoretisch en praktijkgericht deel. Daarbij komen altijd de vijf DMAIC stappen aan de orde:

DMAIC is de basis van de Six Sigma aanpak en cursussen en staat voor:

Define: Het scherp stellen van de uitgangspunten van het project en het activiteitenplan, het vastleggen van huidige processen en het vaststellen van wat klanten willen.
Measure: Het verzamelen van informatie over het proces.
Analyze: Het analyseren van processen en gegevens en het vaststellen van oorzaken van problemen.
Improve: Het bedenken van oplossingen zoals bijvoorbeeld productieaanpassingen, nieuwe procesinstellingen, service concepten, et cetera.
Control: Het voorzien van maatregelen om het verbeterde proces te verankeren.

Six Sigma Belts en toegepaste trainingen

Binnen Six Sigma worden verschillende kennisniveaus onderkend. Dit worden Belts genoemd. Voor iedere Belt hebben we binnen Van Eekhout Consulting een training ontwikkeld. Van Yellow Belt deelnemers tot Black Belt leiders. Doorgaans wordt Six Sigma gecombineerd met de Lean methodiek. Tijdens onze Six Sigma trainingen vertellen we u er alles over.


error: Content is protected !!