Advisering

De benadering van Van Eekhout Consulting voor verbeteren van bedrijfsprocessen is gebaseerd op de Lean Six Sigma Methode. Het is een goeddoordachte en beproefde aanpak, waarbij op basis van onderzoek van de markt en de interne organisatie een passend competitief doel wordt gesteld. Wij helpen vervolgens onze klanten bij het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen, door ze onder andere in staat te stellen meer over hun klanten te weten te komen, procesverbeteringen te vinden, meer samen te werken met leveranciers en beter gebruik te maken van informatie. Hierbij wordt onderstaande benadering toegepast.

Approach

Performance Management

Dit is een krachtige methode waarin uw bedrijfsstrategie wordt vertaald en geconcretiseerd in een set van meetbare prestatie-indicatoren. Vervolgens worden de initiatieven gedefinieerd om deze strategie te realiseren. De voortgang wordt frequent gemeten en geanalyseerd. Performance Management vult daarmee de leemte die meestal ontstaat tussen de geformuleerde bedrijfsstrategie enerzijds en de dagelijkse operatie anderzijds.

Programma Management

Dit betreft het ontwikkelen en begeleiden van programma’s. Na een inschatting van het verbeterpotentieel en eventuele proefprojecten, wordt een programma ontwikkeld en gerealiseerd. Onderdelen van het programma zijn: een programma organisatie met taken en verantwoordelijkheden, een tijdlijn voor de verschillende activiteiten binnen het programma, programma standaards en een aanpak voor verandermanagement.

Project Management, DMAIC

Bij het verbeteren van processen is Six Sigma DMAIC steeds de basisstructuur voor de aanpak van het project. DMAIC is gericht op het nemen van beslissingen gebaseerd op relevante informatie en is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en effectiever te maken.

De DMAIC bestaat uit de volgende fasen:

Define: Het scherp stellen van de uitgangspunten van het project en het activiteitenplan, het vastleggen van huidige processen en het vaststellen van wat klanten willen.

Measure: Het verzamelen van informatie over het proces.

Analyze: Het analyseren van processen en gegevens en het vaststellen van oorzaken.

Improve: Het bedenken van oplossingen zoals bijvoorbeeld productieaanpassingen, nieuwe procesinstellingen, service concepten, etc..

Control: Het voorzien van maatregelen om het verbeterde proces onder controle te houden.


error: Content is protected !!