Lean Green Belt

Lean Green Belt Training (alleen In-Company)

Doelstelling van deze 6 daagse Lean Green Belt training is deelnemers vertrouwd te maken met de inhoud van Lean. Telkens wordt een deel theorie behandeld en vervolgens worden opdrachten uitgevoerd. Op de laatste dag wordt een examen afgenomen. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Het materiaal en het examen zijn Nederlandstalig of Engelstalig. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Voice-of-the-Customer, Value Stream Mapping, 5S, Waste & Visual Management, Mistake Proofing, SMED, Pull Manufacturing, Kaizen en De menselijke factor.


error: Content is protected !!