Performance Management

Dit is een krachtige methode waarin uw bedrijfsstrategie wordt vertaald en geconcretiseerd in een set van meetbare prestatie-indicatoren. Vervolgens worden initiatieven gedefinieerd om deze strategie te realiseren. De voortgang wordt frequent gemonitord en geanalyseerd. Performance Management vult daarmee de leemte die meestal ontstaat tussen de geformuleerde bedrijfsstrategie enerzijds en de dagelijkse operatie anderzijds. Tijdens deze 2-daagse training leert u hoe u deze methode praktisch vertaalt en toepast in uw organisatie. De training kent onder andere de volgende onderwerpen:

  • – Bijdrage Performance Management aan de realisatie bedrijfsstrategie.
  • – Bepalen meetbare doelen die aansluiten op de strategie.
  • – Toepassing Balanced Scorecard.
  • – Invoering Performance Management in uw organisatie.
  • – Ondersteunende software.error: Content is protected !!