Lean Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma Yellow Belt training (alleen in-company)

Lean Six Sigma Yellow Belts nemen deel aan Lean Six Sigma projecten en hebben een belangrijke rol bij het signaleren van vraagstukken die met Lean Six Sigma kunnen worden aangepakt. Speciaal voor deze deelnemers heeft Van Eekhout Consulting een Lean Six Sigma Yellow Belt training ontwikkeld. Een 2 daagse opleiding waarbij kennis wordt gemaakt met de Lean Six Sigma methode, de voordelen en nadelen ervan en de diverse valkuilen.

Wat gaat er gebeuren?

De Lean Six Sigma Yellow Belt training is Nederlandstalig en kan worden afgesloten met een examen. We beginnen met een uiteenzetting van Lean theorie en laten zien hoe deze methode met Six sigma gecombineerd wordt. Ook laten we enkele praktijkvoorbeelden zien en bespreken we programma’s. De Lean Six Sigma opleiding geeft eveneens een eerste overzicht van de DMAIC methode (Define, Measure, Analyze, Improve en Control). Door het volgen van de Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding worden inzichten verkregen in de mogelijkheden, de pluspunten en minpunten, én de valkuilen die zich bij Lean Six Sigma kunnen voordoen.

Getrainde Six Sigma Yellow Belt deelnemer

Na afloop van de Lean Six Sigma Yellow Belt training heeft u theoretische en praktijkkennis over Lean Six Sigma. U bent in staat om:

  • – Doeltreffend deel te nemen aan Six Sigma projecten
  • – Projectmogelijkheden waar te nemen en te definiëren

Bekijk onze agenda voor geplande Lean Six Sigma Yellow Belt Trainingen.


error: Content is protected !!