Actueel

Lean Six Sigma in het kort

Six Sigma is momenteel de bekendste en meest toegepaste methode voor het verbeteren van processen in organisaties. Six Sigma wordt vaak toegepast in combinatie met Lean. De combinatie wordt dan Lean Six Sigma genoemd.

Six Sigma

Six Sigma is een erkende methode om de winstgevendheid van organisaties te verbeteren. Het is gericht op het nemen van beslissingen gebaseerd op relevante informatie. Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Het is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en effectiever te maken.

Lean

Lean is een andere wijze van denken. Het bestaat uit een verzameling van methoden gericht op het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Sleutelbegrippen zijn ordenen, structureren, standaardiseren en het creëren van doorstroming. Lean leent zich erg goed voor het verkorten van levertijd of doorlooptijd.

Meten is weten

Diagram

Euripides, een Griekse wijsgeer, schreef ooit: Je moet eerst de dingen meten alvorens een uitspraak te doen of een beslissing te nemen. Meten is immers weten. Jammer genoeg is meten ook meestal lastig, tijdrovend, niet interessant en soms vrijwel onmogelijk. Betrouwbare gegevens, willen en kunnen meten is een uitdaging in organisaties. Deze gegevens zijn in Lean Six Sigma projecten vaak onmisbaar. Meten moet daarbij geen doel op zich zijn en meten zonder doel is zeker niet zinvol. Gegevens verzamelen over een proces is noodzakelijk om verbanden te kunnen aantonen en met deze verbanden het proces te kunnen verbeteren.error: Content is protected !!